درباره انجمن

درباره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

۴۰
تعداد اعضای انجمن
۱۰
تعداد دوره آموزشی
۲۵۰
همکاران
۲۰
پژوهش

“انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران همراه با حرکت هایی که به خصوص در کشورهای توسعه یافته شروع شد تا بحث های مرتبط با اقتصاد دارو را در حوزه نظارت برای تدوین فهرست داروهای کشورها و تصمیم گیری برای قرار گرفتن آن ها در فهرست بیمه به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده کنند، در ایران هم شگل گرفت.”

دکتر شکوفه نیکفر، رئیس انجمن

این انجمن آمیختنی اثربخش رشته های مرتبط علوم سلامت با علوم نظری به خصوص مدیریت و اقتصاد با هدف بارورسازی …. در متخصصین داروسازی مدیران تجارت و بازار

درباره ما

بعد از سال ها پیگیری به حول و قوه الهی و مساعدت عزیزان دست اندر کار، انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران(اماد) تاسیس شد

این انجمن که مجموعه ای متشکل از متخصصان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته ها و گرایش های مرتبط و مدیران و گردانندگان مجرب نظام دارویی کشور در بخش های مختلف صنعت و خدمات و سیاست گذاری ها خواهد بود

چشم اندازی به گستردگی آنچه در سال گذشته حوزه های مدیریتی و اقتصادی در داده مواجه بوده اند

اعضای هیات مدیره انجمن

انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

۳۸۷۴۶۹_۷۴۰

دکتر شکوفه نیکفر

رئیس انجمن
dr-khedmati

دکتر جمال الدین خدمتی

دبیر انجمن
dr.yousefi

دکتر نازیلا یوسفی

نایب رئیس انجمن
Screenshot_20230923_221446_Chrome

دکتر محمد مهدی مجاهدیان

عضو هیات مدیره انجمن
dr sharifnia

دکتر حسام الدین شریف نیا

عضو هیات مدیره انجمن
dr-sharif

دکتر زهرا شریف

بازرس انجمن