نحوه عضویت در انجمن

شما می توانید با کلیک بر روی دکمه زیر و پر کردن فرم عضویت، در صورت تایید شدن توسط انجمن حق عضویت خود را پرداخت نموده و عضو انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران شوید

برای تکمیل فرم عضویت روی دکمه زیر کلیک نمایید